plansza informacyjna PFR poziom
PALIGA Pracownia Projektowa - Oferta

Paliga Design

Menu

Oferta

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych

Pomożemy Inwestorowi przeprowadzić cały proces inwestycyjny- od decyzji o warunkach zabudowy do pozwolenia na użytkowanie.

 • przygotowanie wniosków do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych
 • opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
 • nadzór nad robotami budowlanymi
 • sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego
 • doradztwo techniczne na każdym etapie realizacji inwestycji

 

Projektowanie

Wykonamy dla Państwa kompleksową dokumentację projektową – od koncepcji przestrzenno - użytkowej do projektu wykonawczego wraz z wizualizacją 3D.

 • projekty budowlane i wykonawcze
  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
  • budynków użyteczności publicznej
  • budynków usługowych i przemysłowych
  • budynków i budowli inwentarskich
 • projekty termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
 • adaptacja projektów gotowych
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

 

Nadzór

Dopilnujemy by roboty budowlane były realizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową oraz normami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej.

 • pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
 • pełnienie funkcji Kierownika Budowy

 

Doradztwo techniczne

Doradzimy, podpowiemy, sprawdzimy. Wykonamy kontrolę obiektu budowlanego.

 • opinie techniczne
 • kontrola obiektów budowlanych

 

Kosztorysowanie

Określimy koszty inwestycji na każdym jej etapie i w różnym stopniu uszczegółowienia - od kosztorysów orientacyjnych, zbiorczego zestawienia kosztów, kosztorysy inwestorskie po kosztorysy szczegółowe.

 • kosztorysy orientacyjne (na etapie planowania inwestycji)
 • zbiorcze zestawienie kosztów (w fazie założeń techniczno-ekonomicznych)
 • kosztorysy inwestorskie
 • kosztorysy ofertowe
 • kosztorysy wykonawcze, dodatkowe i zamienne
 • przedmiary robót

 

Charakterystyka energetyczna budynków

Sprawdzimy zapotrzebowanie budynku na energię. Doradzimy jak zminimalizować straty ciepła i poprawić energooszczędność budynku. Zaprojektujemy termomodernizację.

 • świadectwa charakterystyki energetycznej
 • audyty energetyczne
 • projekty termomodernizacji

 

Kontakt

Możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższego formularza.
Aby przesłać nam wiadomość, wypełnij wszystkie pola i zatwierdź przyciskiem “wyślij wiadomość”.

PALIGA Pracownia Projektowa
ul. Aleje Wolności 1 (I piętro)
86-010 Koronowo

NIP: 967-066-45-34
REGON 340140410

tel.: 52 320 51 31
kom.: +48 695 65 65 44

e-mail: biuro@paliga.com.pl

Wyznacz trasę dojazdu